Markböj 160 x 30 PP

Produktbild! Bilden kan föreställa en böj med annan vinkel.

Kategori:

Beskrivning

Polypropen, kallas även Polypropylen, är en termoplast som har större tålighet mot höga temperaturer än PVC.
Ej limbar, sammanfogas genom svetsning om det behövs.