Välkommen till Gräsmarks Cementgjuteri

Hos oss hittar ni det mesta inom:

Marksten
Granitmurar
Granittrappor
Granithällar
Dräneringar
Husgrunder
Kollektorslang
PEM-slang
Avloppsanläggningar/Slamavskiljare
Minireningsverk


Kantbalk
Isolering
Armering
Brunnslock
Brunnsringar
Trädgårdsplattor
Block/Mursten
mm

Halvmånetrappa i sten
Markbädd
Fördelningsbrunn

Trappa i granit
Kompass i granit
Trappa och mur i granit

Dagvatten
Granitmur

Kompass
Trapp
Granitmur

Granitmur
Trapp i granit
Slamavskiljare

Stenläggning och mur
Kantsten
Granitmur

Kontakt:

Tel:070-3931541

Mail: info@cementgjuteriet.nu

Besöksadress: Grinnemo Gräsmark

Måndag-Fredag: 07:00-16:00